Deze functionaliteit geeft je de mogelijkheid om een nieuwspagina aan te maken. Daarbij kun je foto’s toevoegen en gebruikers laten reageren.

Om een nieuws pagina aan te maken dien je eerst een nieuwsbericht aan te maken:

Vervolgens klik op   en creëer nieuws. Houdt het simpel en kort omdat gebruikers het mobiel moeten lezen. Voeg een foto toe als dat kan.

Je krijgt dit:

Je kunt een ander design kiezen voor je pagina via de design sectie.